5701.2 Es Mercadal

Cala Pregona

5706.2 Es Mercadal

Port de Fornells

5707.2 Es Mercadal

Badía de Fornells

5715.2 Es Mercadal

Port de Sanitja

5733.2 Es Mercadal

Arenal d’en Castell

5735.2 Es Mercadal

Cala Pregona