Q252 Ciutadella

Cala Macarelleta

P235 Sant Lluís

Binibeca Vell

Q253 Ciutadella

Cala Macarelleta

T290 Menorca

Q254 Menorca

Talatí de Dalt

M202 Menorca

Q255 Menorca

M203 Es Mercadal

Fornells

Q256 Maó

Favàritx

M204 Es Castell

Cales Fonts

Q257 Ciutadella

M205 Es Mercadal

Pregona

Q258 Ciutadella

M206 Maó

Port de Maó

Q259 Menorca

M207 Maó

Favàritx

P238 Maó

M208 Menorca

Q260 Menorca

P237 Es Mercadal

Fornells

Q251 Menorca

P236 Ciutadella