5745.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5723.7 La Garrotxa

Besalú

5747.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5724.7 La Garrotxa

Besalú

5748.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5737.7 Girona

5749.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5735.7 Girona

Les Cases de L’Onyar

5750.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5736.7 Girona

5751.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5738.7 Girona

Barri Vell

5758.7 Girona

Pont de les Peixeteries Velles

5741.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5759.7 Girona

5742.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5743.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5744.7 Figueres

Teatre-Museu Dalí

5722.7 Banyoles

L’Estany