5708.2 Ciutadella

Cala Macarelleta

5719.2 Ciutadella

Festes de Sant Joan

5729.2 Maó

Fortalesa Isabel II, La Mola

5709.2 Ciutadella

5720.2 Sant Lluís

Far de l’Illa de l’Aire

5733.2 Es Mercadal

Arenal d’en Castell

5710.2 Sant Lluís

Cala Biniancolla,

5721.2 Menorca

5732.2 Sant Lluís

Platja de Binibequer

5711.2 Maó

Far de Favaritx

5723.2 Maó

Port de Maó

5701.2 Es Mercadal

Cala Pregona

5712.2 Maó

Far de Favaritx

5724.2 Menorca

5702.2 Sant Lluís

Binibeca Vell

5713.2 Ciutadella

Barranc i platja de Trebalúger

5725.2 Es Migjorn Gran

Binigaus

5703.2 Es Castell

Cales Fonts

5714.2 Ciutadella

Festes de Sant Joan

5726.2 Maó

Cala Mesquida

5704.2 Sant Lluís

Binibeca Vell

5715.2 Es Mercadal

Port de Sanitja

5727.2 Maó

Talatí de Dalt

5735.2 Es Mercadal

Cala Pregona

5705.2 Menorca

5716.2 Menorca

5728.2 Ciutadella

Festes de Sant Joan

5734.2 Es Migjorn Gran

Binigaus

5706.2 Es Mercadal

Port de Fornells

5717.2 Menorca

5731.2 Maó

Fortalesa Isabel II, La Mola

5707.2 Es Mercadal

Badía de Fornells

5718.2 Menorca

5730.2 Maó

Fortalesa Isabel II, La Mola